REKISTERISELOSTE

Rekisteri:
Kokemuskauppa Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitäjä:
Kokemuskauppa Oy (y-tunnus 2173478-3)
Syrjälänkatu 2 B 9
40700 Jyväskylä

Puhelin: 044 038 5005
Sähköposti: posti@kokemuskauppa.com

Internet: www.kokemuskauppa.com

Yhteyshenkilö:
Ville Kajala
ville@kokemuskauppa.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Kokemuskauppa Oy:n asiakasrekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitoon liittyviin tarkoituksiin sekä asiakasyhteydenpitoon. Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää myös Kokemuskauppa Oy:n omaan suoramarkkinointiin ja tiedottamiseen, ellei asiakas ole tätä erikseen kieltänyt.

Rekisterin tietosisältö: 
Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista (lahjakortin ostaja) ja lahjakortin saajista:

  • Henkilötiedot (nimi, syntymäaika, sukupuoli)
  • Osoitetiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Lisäksi rekisteri sisältää seuraavat tiedot lahjakortin ostajista:

  • Lupatiedot (suostumus tiedotteiden ja markkinointiviestien lähettämiseen)
  • Tilaushistoria (tiedot asiakkaan ostoista)

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet:
Tietolähteenä ovat asiakassuhteen aikana asiakkaalta kerättävät tiedot sekä asiakkaan kokemuskauppa.com -verkkokaupassa tekemät ostot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset:
Asiakkaan ja lahjakortin saajan henkilö- ja osoitetiedot luovutetaan sille palveluntarjoajalle, jonka palveluun lahjakortin ostaja on ostanut lahjakortin. Tietoja ei luovuteta Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti massaluovutuksina.

Tietojen poistaminen:
Tietoja voidaan poistaa asiakkaan vaatimuksesta. Lisäksi Kokemuskauppa voi poistaa tietoja, jos asiakas väärinkäyttää palvelua tai käyttää palvelua lainvastaisiin tarkoituksiin.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisterin tiedot säilytetään luottamuksellisina. Palvelin, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Pääsy palvelintilaan on estetty ulkopuolisilta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla, jotka on annettu vain niille henkilöille, joiden työtehtävät edellyttävät pääsyä rekisterin tietoihin.

Kielto-oikeus:
Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointia varten.

 

Päiväys:
31.5.2008